ROERMOND - Net als de koorzangers, dirigenten en organisten tracht ook de diocesane afdeling van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging zo goed mogelijk uitvoering te geven aan het bevorderen en ondersteunen van de kerkmuziek in het bisdom Roermond. In 2011 natuurlijk wederom door het organiseren van cursussen en studiedagen, het in stand houden van de opleiding tot kerkmusicus bij de Hogeschool voor Muziek (Kreato) in Thorn, het houden van dekenale instructieavonden, het onderhouden van een documentatiecentrum in Roermond, het verlenen van juridische en organisatorische hulp waar dat nodig is, het bemiddelen bij het zoeken naar kerkmusici om opengevallen functies in te vullen en het uitgeven van het tijdschrift 'Koorgeleide'. Bijzondere nadruk krijgt dit jaar het uitvoeren van het Beleidsplan 2010-2015 voor de Kerkmuziek, dat het bestuur van de NSGV anderhalf jaar geleden vaststelde.

In dit plan zijn de beleidsdoeleinden geformuleerd op basis waarvan de NSGV de komende jaren het niveau van de kerkmuziek structureel wil verbeteren. Intern is de werkgroep Liturgische Muziek bezig met het samenstellen van studiemappen voor dirigenten, met als eerste concrete resultaat een studiemap met gezangen voor uitvaartliturgie. Deze wordt in januari gedrukt. Andere studiemappen met verantwoorde liturgische gezangen volgen. Extern voorziet het plan in het opzetten van een structuur. In het hele bisdom is in vrijwel elke koorkring c.q. elk dekenaat een kerkmuzikaal en liturgisch deskundige benoemd, zodat de NSGV efficiënter zaken met betrekking tot liturgisch muziek kan doorgeleiden naar dirigenten en koren in de parochies. Begin 2011 wordt in Roermond een centrale bijeenkomst met alle kerkmuzikaal en liturgisch deskundingen belegd. Daarna zullen per koorkring/dekenaat de dirigenten van de kerkelijke zangkoren worden bezocht. Zo kan in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de parochiepriesters en kerkbesturen getracht worden aan de hand van concreet en verantwoord liturgisch muziekmateriaal te komen tot verbetering van de kwaliteit van de kerkmuziek.

Bron: Bisdom Roermond; Nieuws van de NSGV (december 2010)
http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/index.php?Klsection=12