DEN BOSCH - Het is inmiddels een traditie, dat wij op de zaterdag na Pasen een dirigentendag organiseren onder de titel 'Afkijken bij de meester'.

Dit jaar valt deze dag echter samen met Koninginnedag, dus we moeten uitwijken naar een andere datum. We zijn uitgekomen op zaterdag 9 april. Nieuw is dat deze dag niet alleen is bedoeld voor dirigenten, maar ook voor organisten! We hebben daarom ook twee meesters die ons inzicht geven hoe zij met de kneepjes van het vak omgaan: Paul Valk is de meester-dirigent. Hij is o.a. dirigent van het koor in de Dominicuskerk in Amsterdam. De orgelmeester is een vertrouwde naam: ons oud-bestuurslid Rein Boeijen. Omdat we op deze dag ook gescheiden gaan werken met dirigenten en organisten vindt de dag plaats in de Abdij van Heeswijk. Noteer de datum alvast. We nodigen ook uitdrukkelijk koorzangers uit om als 'proefkoor' te fungeren.

Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Den Bosch; jrg 4, nummer 9 – december 2010