Graag wil ik iedereen laten weten, dat wij: Math Vleugels, Gerard Lücker en ondergetekende, na ruim drie jaar studie en veel overleg er in geslaagd zijn een zangboek samen te stellen onder de naam: "In Principio" Het boek omvat ruim 100 gregoriaanse gezangen op teksten uit het boek GENESIS. Ook is korte tijd geleden een Gezangenboek uitgebracht onder de titel: Qui bene cantat, bis orat. Voor meer details wil ik allen verwijzen naar de web-site: www.gersteeghs.nl

Bron: Ger Steeghs