Het Tweede Vaticaans Concilie was er destijds erg op gebrand om de (Gregoriaans) gezongen hoogmis te stimuleren. Dat blijkt wel uit zijn realistische kijk op de praktische haalbaarheid daarvan: het concilie vroeg onder andere om een uitgave met eenvoudige melodieën voor de kleinere kerken. Of het Graduale Simplex, dat in 1967 het daglicht zag, ook echt hetgeen was dat de concilievaders daarbij voor ogen stond weten we natuurlijk niet. Het zou bijvoorbeeld ook heel goed kunnen dat ze een uitgave als de Chants Abrégés in gedachten hadden.
De Chants Abrégés is een uitgave van Solesmes en bevat de gezangen tussen de lezingen (graduale, alleluia en tractus) voor het gehele liturgische jaar op eenvoudige melodiën. Er is een uitgave uit 1926 (http://musicasacra.com/pdf/chantsabreges.pdf]) die de Church Music Association of America al langer online aanbood.

Nu is ook de zeldzame, herziene uitgave van 1955 te downloaden (http://musicasacra.com/books/graduels_versets_alleluia_traits.pdf). Veel plezier ermee!

Zie ook: http://www.chantcafe.com/2010/12/simplified-graduals-alleluias-and.html
Steven van Roode; 16 december 2010