BRUSSEL (KerkNet/K&L) – Het feest van Driekoningen heet in de traditie ook Epifanie. Op deze cd horen we de mis voor deze dag, samen met de bijbehorende vespers. Maar ze zijn op een heel bijzondere manier gebracht, namelijk in de ‘ambrosiaanse’ stijl. Eenvoudiger uitgedrukt is de kerkmuziekstijl die eeuwenlang typisch was voor de kerk van Milaan. Het gaat hier om een muziekvorm die stamt uit de tijd vóór paus Gregorius in de zesde eeuw de bestaande tradities trachtte te laten ombuigen naar het Romeinse model.
Later, in de negentiende eeuw, werd dit ‘gregoriaans’ nog maar eens herzien en herijkt door de benedictijnen van Solesmes. Daardoor is hetgeen wij vandaag voor het aloude gregoriaans nemen, eigenlijk een product van een vernieuwingsbeweging. De Milanese kerkmuziek wordt uiteraard a capella gezongen maar vertoont veel meer versierselen (melismen) dan de gemiddelde gregoriaanse gezangen. Dit wordt toegeschreven aan de oude oorsprong ervan, waarbij dan graag wordt verwezen naar invloeden uit de byzantijnse muziek, uit de oude volksmuziek én uit de joodse synagogegezangen.

Feit is dat de bisschopszetel van de grote kerkvader Ambrosius (340- 397) zich sterk genoeg wist om weerstand te bieden aan de romanisering van zijn liturgie en zo de eigen liturgische traditie levend kon houden. De Milanezen hielden dat vol tot in de moderne tijd, want ook de nieuwe pogingen die het concilie van Trente lanceerde om de liturgie te uniformeren werden in Milaan vlotjes omzeild.

Terecht,want de Schola Hungarica laat horen dat de viering van Driekoningen ofte het feest van de Openbaring van de Heer in de dom van Milaan een feeëriek en indrukwekkend gebeuren moet zijn geweest. De missa bevat een aantal mooie stukken die duidelijk verwantschap vertonen met de kerstliturgie, terwijl de vespers mooi drieledig zijn: het vangt aan met de lichtceremonie, gaat dan over in de psalmodie en eindigt met de processie. In dit geval gaat de psalm zelfs nog terug op Ambrosius zelf. Uiterst mooi. (JC)

Ambrosian Chants for Epiphany, door de Schola Hungarica onder leiding van Janka Szendrei en Laszlo Dobszay, Budapest Music Center Records (distributie Codaex-Cadenza), BMC CD 165, 21,15 euro.

Bron: Kerknet; 16 december 2010
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=96409