De inzendingstermijn van de KDOV leden enquete is VERLENGD tot en met 31 december a.s.
Reeds 40% van de leden heeft de KDOV leden-enquête ingevuld.
Wie zijn enquête nog niet heeft ingevuld: "Wij rekenen op u."

KDOV-bestuur