ROERMOND - Paus Benedictus XVI heeft mgr. dr. Jo Hermans, docent aan de priesteropleiding van het bisdom Roermond te Rolduc in Kerkrade, voor een periode van vijf jaar benoemd tot consultor (adviseur) van de Vaticaanse Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. In 2005 had paus Johannes-Paulus II de Nederlandse liturgie-deskundige Hermans ook reeds voor een gelijke termijn benoemd in deze adviseursfunctie ten dienste van de Romeinse Curie. Paus Benedictus XVI benoemde Hermans eerder ook tot expert bij de bisschoppensynode over de eucharistie (in 2005).

Adviseren over liturgische zaken voor de gehele Rooms-Katholieke Kerk is de inhoud van de taak van een consultor de Congregatie voor de Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Dit Vaticaanse departement geeft vorm aan het liturgische beleid van de wereldkerk en publiceert nieuwe liturgische uitgaven en richtlijnen. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie legt de Rooms-Katholieke Kerk nadruk op de internationalisering van het werk van de Romeinse Curie. Zo is bepaald dat de Congregatie voor de Eredienst "wordt bijgestaan door een eigen groep van consultoren die uit alle volkeren door de paus moeten worden gekozen uit de meest deskundigen inzake liturgie". De consultoren komen van tijd tot tijd in het Vaticaan bijeen en kunnen door de congregatie ook persoonlijk geraadpleegd worden over liturgische beleidsonderwerpen.

Jo Hermans is priester van het bisdom Roermond en sinds 2002 ook de secretaris van de Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Nationale Raad voor Liturgie. Hij publiceerde naast tal van artikelen ook een groot aantal boeken over liturgie en spiritualiteit, waarvan verschillende ook verschenen in andere talen.

Bron: Bisdom Roermond; 3 december 2010
http://www.bisdom-roermond.nl/nieuws/detail.php?ID=1152