ROTTERDAM - In de HH Laurentius en Elisabeth Kathedraal worden nieuwe koren opgericht, die bij het vieren op zon- en feestdagen betrokken zijn. Kerkmuziek is een onmisbaar deel van de liturgische vieringen. “Muziek vertaalt namelijk alle denkbare emoties. Wat met woorden niet gezegd kan worden, kun je met en door muziek mogelijk wel uiten. Er komt een Meisjes- en Jongenskoor, een Multicultureel koor en uitbreiding van Gregoriaanse Schola Cantorum. In een kathedraal wordt ook de traditie in ere gehouden. Het Gregoriaans klinkt over de hele wereld in RK kerken en is daarmee de universele zang van de RK kerk. Regelmatig zingen een viertal zangers het gregoriaans op sommige zondagen. We willen het aantal zangers uitbreiden en daarmee een gregoriaanse “Schola Cantorum” (zo heet een koor dat gregoriaans zingt) oprichten.” aldus dirigent Marc Schaap.
IHSE is het bestaande gemengde koor voor de parochie voor alle vieringen waarin de plebaan de voorganger is. IHSE zingt Nederlands en Latijnse gezangen en missen (één- en meerstemmig) en repeteert op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. De Cantorij is ook een gemengd koor en zingt in vieringen waarin de isschop de voorganger is. De cantorijleden studeren thuis en op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk.

Informatie / aanmelden

Meer en uitgebreide informatie over alle nieuwe en bestaande koren vind je op www.cantorij.com en www.kathedraalrotterdam.nl onder de knop: “Koren /Muziek”. Meer informatie via:

• dirigent Marc Schaap. E: marcschaap@maskm15.demon.nl. T: 06-361 456 94

• organist/pianist Aart de Kort. E: aartdekort@wxs.nl. T: 070-419 05 00

Bron:  Digitale nieuwsbrief Tussenbeide (bisdom Rotterdam)