Evenals vorig jaar wordt dit studiejaar op de Tiltenberg de gelegenheid geboden om de buitengewone vorm van de Latijnse ritus te leren.
Was de cursus vorig jaar nog alleen open voor priesters, nu zijn ook de priesterstudenten welkom die in het laatste jaar van hun opleiding zijn, terwijl de andere priesterstudenten worden uitgenodigd om te leren hoe te assisteren in een Tridentijnse H. Mis.

Dit alles overeenkomstig de normen gegeven door Paus Benedictus XVI, en met name naar aanleiding van zijn Motu proprio "Summorum pontificum" van 7 juli 2007 dat - hoewel niet uitdrukkelijk - de priesters aanmoedigt tenminste in staat te zijn de H. Liturgie volgens de buitengewone vorm te kunnen vieren.

Ook priesters die niet aan de Tiltenberg verbonden zijn en priesters van andere bisdommen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de cursus die gegeven zal worden door drs. F. Bunschoten, pr.

De cursus zal plaatsvinden op de maandagen 24 januari, 14 februari, 14 maart en 28 maart, steeds van 14.00-16.00. Aanmelden voor de cursus kan door middel van het aanmeldingsformulier.

Overigens zal een eerste H. Eucharistie in de buitengewone vorm van de Latijnse ritus op de Tiltenberg gevierd worden op maandag 13 december.

Bron: DeTiltenberg;
http://www.tiltenberg.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=420:cursus-tridentijnse-liturgie