ROERMOND - In het verleden heeft de diocesane afdeling van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond met enige regelmaat bij de besturen van kerkelijke zangkoren aangedrongen op een juiste toepassing van de auteurswet. Het is echter van belang erop te wijzen dat niet alleen de besturen van kerkelijke zangkoren verantwoordelijk zijn voor een juiste toepassing van de auteurswet, doch ook de kerkbesturen. Daarom ontvangen de kerkbesturen komende week een brief met bijlage waarin op beknopte en duidelijke wijze wordt ingegaan op deze verantwoordelijkheid.

Een kerkkoor wordt – juridisch gezien – aangemerkt als een werkgroep van het kerkbestuur en derhalve is het kerkbestuur juridisch eindverantwoordelijke voor de handelingen van het bestuur van een kerkkoor m.b.t. de toepassing van de auteurswet.

Koorbesturen, en derhalve ook kerkbesturen, komen met name in aanraking met de auteurswet bij het vermenigvuldigen / kopiëren van bladmuziek. Het zonder toestemming van de rechthebbende kopiëren van bladmuziek is in strijd met de auteurswet.
De NSGV roept koor- en kerkbesturen op de in de brief aanbevolen strategie om te komen tot een legale koorbibliotheek ter harte te nemen en dienovereenkomstig te handelen.

Bron: Nieuws van de NSGV (november 2010)
http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=3048