De KDOV heeft een enquête opgezet om de positie van de professionele RK kerkmusici in kaart te brengen. Deze enquête is inmiddels verzonden aan alle leden van de vereniging en kan via de website van de vereniging ingevuld worden. In de enquête peilt de KDOV ook de mening van de leden over de activiteiten van de vereniging, de eventuele actiebereidheid en inzet. De resultaten zullen in het KDOV-blad gepresenteerd worden.

Bron: KDOV-bestuur