UTRECHT (RKnieuws.net) - Speciaal voor Nederland heeft het Vaticaan recent eigen misformulieren en een lezingenboek goedgekeurd voor de viering van de eerste communie van kinderen. Dit is een vrij uniek gegeven, want een dergelijk formulier en lectionarium ontbreekt in de verschillende edities het Romeins Missaal, ook al worden jaarlijks in de hele wereld talloze kinderen toegelaten tot de eerste communie. In Europa kent men wel in enkele gebieden een korte invoeging in het eucharistisch gebed bij gelegenheid van de eerste communie van kinderen; verdere specifieke liturgische teksten hiervoor ontbraken tot nu toe (buiten de Ambrosiaanse ritus van Milaan).

Op verzoek van de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft het Vaticaan nu twee misformulieren b.g.v. de eerste communie voor kinderen goedgekeurd: nl. een formulier voor de paastijd - de in Nederland gebruikelijke periode voor het ontvangen van dit sacrament - en een ander formulier dat buiten de paastijd gebruikt kan worden. Naast de teksten voor het openingsgebed, het gebed over de gaven en het gebed na de communie is voor de Eerste Communie ook een eigen prefatie goedgekeurd. Bovendien heeft elk van de vier eucharistische gebeden uit het missaal een eigen invoeging gekregen die bij die gelegenheid gebeden kan worden. Ook de vraag om twee misformulieren voor het vormsel van kinderen is door Rome ingewilligd.

Daarnaast heeft het Vaticaan aan Nederland ook een evangelieboek voor de zondagsviering met kinderen goedgekeurd. Verschillende teksten kunnen in rolverdeling voorgelezen worden.

Met deze nieuwe liturgische projecten bieden de Nederlandse bisschoppenconferentie en het Vaticaan een praktische handreiking die speciaal op Nederland is afgestemd om kinderen te betrekken bij eredienst van de kerk.

Het Evangelieboek voor vieringen met kinderen met het Lectionarium voor de Eerste H. Communie (368 blz. ingebonden, op groot formaat van 21,x 29 cm) kost € 49,95, tijdens de inschrijftermijn die verlengd is tot 1 dec. 2010, kost het € 39,95. Bij dit boek worden de misformulieren voor eerste communie en vormsel gratis bijgeleverd.
Deze uitgaven verschijnen eind januari in druk en zijn verkrijgbaar bij de Nationale Raad voor Liturgie, Postbus 13049 - 3507 LA Utrecht (tel. 030-23.26.909).

Bron: KerkNieuws;NRL; 12 november 2010
http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=63598