In een brief aan de Italiaanse bisschoppen citeert Benedictus XVI het voorbeeld van de Poverello: “het Evangelische leven” van de heilige Franciscus en “zijn roeping om de Gekruisigde te volgen” vloeien voort uit zijn deelname aan de Mis en zijn Eucharistisch leven.

De Paus benadrukt, dat het sacrale karakter van de Eucharistie “vereist dat dit mysterie gevierd wordt in het besef van zijn grootheid, zijn belang en doeltreffendheid voor het leven van wie een levende getuige van het ene liefdesoffer van Christus wil worden”.

“Iedere ware hervormer handelt in gehoorzaamheid aan het geloof. Het is geen willekeur en hij eigent zich geen enkele vrijheid toe aangaande de ritus. Hij is geen eigenaar maar een behoeder van de schat die de Heer heeft ingesteld, die Hij ons heeft toevertrouwd. Heel de Kerk is in de liturgie aanwezig, haar vorm aanvaarden is een voorwaarde voor de authenticiteit van wat gevierd wordt”.

De Paus moedigt de Italiaanse Bisschoppenconferentie aan de liturgie tot haar recht te laten komen als “permanente bron voor een opvoeding tot Evangelisch leven”, omdat zij leidt naar “de ontmoeting met Christus die de Kerk voortdurend opbouwt en omdat de liturgie de Kerk vormt in het beluisteren van het Woord, in broederlijkheid en in zending”.

Vert.: Sorores Christi
Bron: zenit.org;9 november 2010