BRUSSEL (KerkNet) – De Estse componist Arvo Pärt (geboren in 1935) heeft voor- en tegenstanders. Overeenstemming vinden ze op twee gebieden, al waarderen ze die in tegengestelde zin. De voornaamste reden is dat Pärts muziek bijwijlen ‘tot op het bot’ is uitgepuurd, wat de voorstanders bijzonder poëtisch vinden en de tegenstanders afdoen als ‘bijzonder dure noten’.
Bovendien is het algemeen bekend dat Pärt in de ernstige moderne muziek het zoeken naar zin en God heeft binnengebracht op een manier die sterk is getekend door de orthodoxe kerkmuzikale traditie van zijn land. Mensen die weinig moeten hebben van Kerk en/of christelijke traditie, en het leven beschouwen als een volkomen ‘binnenwerelds’ verschijnsel, hebben dan ook soms moeite met deze componist. Nochtans moest Pärt zijn eerste werken componeren in heel moeilijke omstandigheden. Hij was als klankman verbonden aan Radio Talinn en hij moest zijn eenzame, mystieke zoektocht naar God ondernemen tegen de officiële communistische leer in. Toen hij later in het Westen bekendheidging genieten, botste hij nog meermaals op de muur van het goedkope atheïsme in onze streken. In schaarse interviews herhaalt de man trouwens vaak dat hij de Westerse ‘woestijn van het hart’ erger vindt dan het gevaarlijk leven in zijn jaren onder het communisme.

Een van de grootste promotoren van Pärts werk is beslist zanger en dirigent Paul Hillier, die daarvoor trouwens samenwerkt met koren uit het Balticum. Maar de nieuwe cd met als ‘hoofdschotel’ een schitterend Te Deum is een productie van een jonge dirigent, Risto Joost, die een koor met een prachtig potentieel, Voces Musicales, met grote zorg bijeenkoos aan de Estse muziekacademie. Hou dit koor in de gaten,want als men deze stemmen kan bijeenhouden, wordt dit een absolute topper. Wie Pilgrim’s Song of Nunc Dimittis beluistert, zal dit meteen beamen.Of men nu fan is van Pärt of een (nog te) overtuigen tegenstander. (JC)

Arvo Pärt, Pilgrim’s Song, door het kamerkoor Voces Musicales en de Talinn Sinfonietta, onder leiding van Risto Joost, Estonian Record Productions, (distributie Codaex), ERP 2309, 21,15 euro.

(Kerknet)
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=95500