Priesters moeten weer een kazuifel dragen. Daarnaast moet het duidelijk zijn dat leken de taken van een priester niet kunnen vervullen en tenslotte mogen 'dichterlijke alternatieven' het Gloria, Credo en Sanctus tijdens de mis niet vervangen.
Dat schrijft de Belgische aartsbisschop Léonard in het oktobernummer van Pastoralia, het maandblad van het aartsbisdom. In september pleitte hij ook al voor een strengere naleving van de liturgie.

De aartsbisschop betreurt het dat hij de regels moet verduidelijken, maar vindt het wel belangrijk om te doen.
Bron: IKON; 5 november 2010
http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=19215