ROERMOND - Bij de uitvoering van het Beleidsplan 2010-2015 van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond heeft het oprichten en herstellen van de dekenale structuren die het de NSGV mogelijk maken de koren en hun dirigenten te bereiken prioriteit. Dit betekent dat in de dekenaten waar koorkringen functioneren aan de koorkringbesturen ingevolge het bepaalde in artikel 18 van het diocesane Reglement voor de Koorkringen een kerkmuzikaal en liturgisch deskundige dient te worden toegevoegd. In de dekenaten waar geen koorkring meer functioneert dient door de deken een kerkmuzikaal en liturgisch deskundige wordt benoemd.

Thans zijn in onderstaande koorkringen de volgende kerkmuzikaal en liturgisch deskundigen benoemd. Venray: Mw. R. Gardeniers en A. Voesten; Horst: A. Voesten; Venlo-Tegelen: Mw. M. Maessen-Scherjon; Helden: A. Voesten; Weert: Zeh. H. Notermans en B. van Helvert; Roermond: Heh. R. Merkx en mw. K. van de Wal; Thorn: Heh. R. Maessen en D. Jansen; Echt: J. Gisberts en H. van Pol; Susteren: Heh. W. Geurts en mw. I. Janssen-Widdershoven; Heythuysen: J.P. Steijvers en M. Francot; Heerlen: Zeh. E. Smeets en J. Konieczny.

Bron: Bisdom Roermond; Nieuws van de NSGV (oktober 2010)
http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=3031