DEN HAAG - In samenwerking met Hobéon Certificering heeft een aantal organisaties het initiatief genomen om  tot een Erkenningsregeling Orgeladviseurs te komen. De erkenningsregeling wordt ontwikkeld in samenwerking met de Katholieke Klokken en Orgelraad, de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk Nederland, het College van Orgeladviseurs Nederland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Het doel van de erkenningsregeling is de borging van kwaliteit en de deskundigheidsbevordering van personen die adviseren bij restauratie en nieuwbouw van orgels. De regeling wordt ontwikkeld vanuit de gedachte een standaard in het leven te roepen waaraan professionele orgeladviseurs hun kwaliteit kunnen toetsen. De regeling toetst het functioneren van de adviseurs op drie dimensies: de inhoudelijke deskundigheid van de adviseur, de kwaliteit van de resultaten en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. De adviseurs worden op hun individuele deskundigheid beoordeeld.

Op het ogenblik is het merendeel van de orgeladviseurs verenigd in het College van Orgeladviseurs Nederland. Doelstelling is om na invoering van de erkenningsregeling alle bij het CvON aangesloten adviseurs te laten erkennen. Deze erkenning kan eventueel voorafgegaan worden door een opleiding tot orgeladviseur bij de Stichting Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur.

Hobéon Certificering zal optreden als uitvoerend bureau voor het de Erkenningsregeling Orgeladviseurs.

Den Haag, 8 oktober 2010  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Miriam Bijkerk, adviseur,

tel. 070-3066800 e-mail: m.bijkerk@hobeon.nl