BRUSSEL (KerkNet) - De 4de aflevering van de 23ste jaargang van het liturgische tijdschrift 'Zacheüs - Wegwijs in de liturgie' is net verschenen. Zacheüs richt zich tot allen die met liturgie begaan zijn: priesters, diakens, pastorale werksters en werkers, lectoren en acolieten, kosters en organisten, koorleden en liturgische werkgroepen, verantwoordelijken voor onthaal en versiering, en allen die hoe dan ook een liturgische taak hebben.
In het nieuwe nummer komen volgende onderwerpen aan bod:

- Liturgie moet je ontdekken: over vieren met jongeren

Moet de liturgie een facelift ondergaan om attractief voor jongeren te zijn?
Of spant zij daardoor de kar voor het paard?

- Iconen: dienstbaar in liturgie en gebed

Gekaderd in de liturgische context van hymnen en psalmen, in het kunstzinnig weefwerk van zang en gebaar, kan de icoon een eigen bijdrage leveren in de liturgie van vandaag. Hoe creëren we de kans daartoe?

- Gregoriaans: hip of retro?

Het gregoriaans is de liturgische muziek bij uitstek. Het goed doordacht inplannen van het genre in onze kerkmuzikale vormgeving verdient aanbeveling: Zacheüs biedt suggesties.


- Gebedswake op Allerzielen

Een volledig uitgewerkte gebedswake voor op de parochie.

- Psalm 139

De Bijbelse mens bidt met woorden die de harde werkelijkheid van het kwade niet verzwijgen. Wat scheelt er met onze cultuur, en met de mentaliteit die de onze is, dat wij liefst naar God toe gaan in een wereld waarin het kwade rondom ons en in ons, individueel en collectief, liefst toch maar niet ter sprake komt?

ZACHEUS is een uitgave van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ).

Bron: Kerknet; 2 oktober 2010
www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=94780