KATWIJK - Op zaterdag 12 maart 2011 wordt in de H. Joannes de Doperkerk een korenfestival gehouden in het kader van het honderdjarig bestaan van de parochie in 2011.

EEUWFEEST PAROCHIEKERK 2010 - 2011 H. Joannes de Doper te Katwijk
De R.K. Parochie H. Joannes de Doper in Katwijk,  viert van zaterdag 11 september 2O1O tot en met zondag 11 september 2O11 het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw. Daarom is er een commissie ‘Eeuwfeest parochiekerk’ in het leven geroepen die de meest uiteenlopende activiteiten organiseert waaronder een Korenfestival!

Wanneer en waar?
Het festival wordt gehouden op zaterdag 12 maart 2011 in de H. Joannes de Doperkerk, Kerkstraat 70 in Katwijk. We starten om 11.00 uur en het zal uiterlijk om 16.30 uur eindigen.

Voor wie?

Het Korenfestival is bedoeld voor alle soorten kerkelijke koren binnen onze regio, maar we stellen ook de deelname van koren van andere kerkgenootschappen zeer op prijs. In totaal kunnen er 16 koren deelnemen waarvan  3 kinderkoren.

De voorwaarden.
Elk koor krijgt 10 minuten om drie liederen ten gehore te brengen:
·       één van de liederen dient gekozen te worden met als thema “LEVEND WATER”
·       één Nederlandstalig lied
·       één buitenlandstalig lied

De prijzen.
De koren die, naar het oordeel van de jury, het best presteren komen in aanmerking voor één van die prijzen in de vorm van een beker en een geldbedrag:
·       1e prijs: € 250,00
·       2e prijs: € 175,00
·       3e prijs: € 100,00

De jury.

De prestaties worden beoordeeld door een deskundige jury . Alle koren krijgen direct na afloop een juryrapport, waarin naast een woordbeoordeling van de prestaties ook mogelijke tips worden gegeven voor verbetering. Het gaat er uiteindelijk om dat het koor door deelname aan dit festival geïnspireerd wordt!

Publieksprijs.

Er wordt ook een publieksprijs toegekend. Van ieder koor mag één koorlid zitting nemen in de publieksjury die het beste koor van de dag aanwijst.

Inschrijving.

Aanmelden  vóór 15 november a.s. d.m.v. dit inschrijfformulier. Er kunnen maximaal 16 koren meedoen en deelname is op volgorde van binnenkomst.
Elk koor dat  ingeschreven is ontvangt een schriftelijke bevestiging en maakt binnen twee weken € 25,00 inschrijfgeld over . Daarna wordt de contactpersoon op de hoogte gehouden van alle noodzakelijke informatie.

Consumpties.
Er is de hele dag koffie en thee voor de volwassenen en limonade voor de kinderen verkrijgbaar. Bij aankomst betaalt ieder koor slechts € 1,00 per deelnemer (koorleden, dirigent en begeleiders) als bijdrage in de kosten voor de consumpties. Overige bezoekers betalen   € 2,50 toegang.

Programma.

·       Optreden van 8 koren van 11.00 – 13.00 uur.
·       Pauze van 13.00 – 13.30 uur.
·       Optreden van 8 koren van 13.30 – 15.30 uur.
·      Het juryberaad en inmiddels het instuderen van een lied van 15.30 – 16.00 uur. De prijsuitreiking volgt om 16.00 uur. Het Korenfestival wordt om 16.30 uur afgesloten.

Wie durft de uitdaging aan??

We rekenen op een bonte samenstelling van koren die elkaar en de aanwezige toeschouwers tonen hoe vitaal de parochies en gemeenten zijn op muzikaal gebied!

Contactadres:

Gerard de Vijlder  
Sirius 29
2221 NB Katwijk
g.j.vijlder@planet.nl