Op zaterdag 2 oktober organiseert de Ekklesia Breda in samenwerking met Stichting Leerhuis&Liturgie Amsterdam een grote lieddag in Breda. Er worden tien nieuwe liederen ingestudeerd, vooral van de zojuist verschenen cd Dat een nieuwe wereld komen zal (H.Oosterhuis / A. Oomen). De liederen zijn geselecteerd op bruikbaarheid voor gangbare kerkkoren en cantorijen.

Het instuderen gebeurt onder leiding van dirigent en componist Tom Löwenthal en pianist Henri Heuvelmans. Kees Kok van Stichting Leerhuis&Liturgie zal de tekst van de liederen inhoudelijk toelichten.

Ingestudeerd worden onder andere:

‘Vaste gezangen’: Kyrië wees genadig -  Telkens als wij eten - Als een lam
psalm 4 (vrij) – Hoor mij
Lied: Ondenkbaar God
Lied: Bij brood en wijn
Lied: Dat een nieuwe wereld komen zal (nieuw kerstlied)

De dag wordt gehouden in de kerk van de Protestantse Gemeente Ginneken, Duivelsbruglaan 11, 4835 JD Breda en duurt van 10u.-16u.  De kosten zijn € 25,- (incl. alle koorpartijen, koffie, thee, water  – lunch zelf meebrengen)

Nadere informatie: Ekklesia Breda, info@ekklesiabreda.nl  Tel: 06 - 48713792

Om 17u. is er in dezelfde kerk een viering van de Ekklesia Breda. Hierin zullen diverse liederen uit de lieddag gezongen worden onder leiding van het Ekklesiakoor Breda, dirigent Jerry Korsmit, pianist Daan Boertien. Huub Oosterhuis zal in deze viering de toespraak verzorgen. (Deze viering is toegankelijk voor iedereen).

Bron: Digitale nieuwsbrief NSGV aartsbisdom, september 2010 (herziene versie)