De werkgroep Kind Koor Kerk van de NSGV aartsbisdom organiseert een studie- en contactmiddag voor dirigenten van kinderkoren en hun begeleiders met als thema “Rondom het kinderkoor”. De dag is op zondag 14 november a.s. in Utrecht en begint om 12.30 u. Tal van aspecten komen aan de orde m.b.t. de organisatie van & repertoire voor kinderkoren. Om 15.45 u. sluit het programma.

Bij het leiden van een kinderkoor komt wel meer kijken dan wat liedjes uitzoeken en deze aanleren. Samen met workshopleider Marijke van der Ouderaa praten we over de organisatie om het zingen heen en zetten persoonlijk een doel voor de ontwikkeling van het koor.

Wilt u zelf een lied uitzoeken dat bijzonder is door de mooie melodie, de pakkende tekst of omdat de kinderen gaan stralen als ze het zingen? Of misschien omdat u er mooie herinneringen aan hebt?

Informatie en aanmelding: asicotiel@hotmail.com of telefonisch: 030-2331010. Schriftelijk kan ook: NSGV, Kromme Nieuwe Gracht 66, 3512HL Utrecht.

Toegang voor deze dag is € 10,-- per persoon. Te voldoen bij binnenkomst.

Bron: Digitale nieuwsbrief NSGV aartsbisdom, september 2010 (herziene versie)