Op vrijdag 10 september jl. is in zijn woonplaats Amsterdam de musicus Paul Hameleers overleden. Hij was meer dan 35 jaar lid van het diocesane afdelingsbestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) in het bisdom Haarlem. In juni 2007 werd hem bij zijn afscheid van het bestuur de bronzen plaquette, de hoogste onderscheiding van de NSGV, toegekend.

Paul Hameleers werd geboren op 18 december 1920 te Maastricht, maar bracht het grootste deel van zijn jeugd door in Meerssen. Zijn eerste muzikale vorming kreeg hij als zangertje in het vermaarde Basilicakoor onder leiding van priester-musicus Huub Voncken. Hij volgde geen conservatoriumopleiding, maar bereidde zich door middel van privélessen voor op diverse staatsexamens. Tot zijn docenten behoorden Bodi Rapp, Jacoba Dresden-Dhont en Benoît Franssen.

Van 1951 tot 1974 maakte Paul Hameleers als tenor deel uit van het Nederlands Kamerkoor. Dit bracht hem naar Amsterdam, waar hij ook – samen met zijn vrouw Betty de Jong – een zanglespraktijk opzette. Veel bekende zangers en zangeressen (van Sytze Buwalda tot Trijntje Oosterhuis) hebben les van hem gehad.

Als kerkmusicus was Paul Hameleers actief in de voormalige schuilkerk Ons’Lieve Heer op Solder, bij de zogenaamde ‘artiestenmis’, in de Obrechtkerk (O.L. Vrouw van de Rozenkrans), in de Christus’Geboortekerk en tenslotte in Zorgcentrum Sint Jacob als dirigent van het Sint-Franciscuskoor.

Voor de NSGV heeft was hij betrokken bij dirigentencursussen en studiedagen. In het bestuur was hij een vurig pleitbezorger voor het behoud van cultuur en schoonheid in de liturgie. Zijn visie hierop bracht hij heel treffend onder woorden in een artikel over het In Paradisum dat hij in 2003 schreef voor het tijdschrift Doorgeven.

Dat het koor der engelen hem moge ontvangen!

Bron: NSGV in het Bisdom Haarlem-Amsterdam
www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-ha