In 2007 is besloten dat er een nieuw liedboek komt als opvolger voor het Liedboek voor de kerken (1973). Dit nieuwe liedboek, bestemd voor protestantse kerken in Nederland en Vlaanderen, zal naar verwachting eind 2012 verschijnen. In 2008 is een redactie gevormd, die, ondersteund door een aantal werkgroepen, verantwoordelijk is voor de selectie van het materiaal.
In de maand november worden vier regionale zangavonden gehouden. Op deze avonden kunnen belangstellenden zingend kennismaken met een doorsnee van het materiaal dat tot dit moment door de redactie (voorlopig) is vastgesteld. Ook zal er meer worden verteld over de achtergronden van het nieuwe liedboek en hoe de keuzes van liederen gemaakt worden.

Deze avonden worden gehouden op:
dinsdag 2 november
De Oase
Ringweg 3
9201 GT Drachten

dinsdag 9 november
Dorpskerk Wassenaar
Plein 3
2242 KB Wassenaar

donderdag 18 november
Kruiskerk

Van der Veerelaan 30A
1181 RB Amstelveen

maandag 22 november
De Open Hof

Karel de Grotelaan 361
7415 LZ Deventer

Aanvang: 20.00 uur; einde: 22.00 uur.
De toegang is gratis.
Bij de kerken is voldoende parkeergelegenheid.

Medewerking verlenen:
- Het koor OAZE o.l.v. Wim Ruessink (2 en 22 november)
- Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken (9 en 18 november)
- Dick Sanderman, orgel (2 en 22 november)
- Wim Ruessink, piano (2 en 22 november)
- Rijk Jansen, orgel/piano (9 en 18 november)
- Pieter Endedijk, toelichting
Voor meer informatie: www.liedboek.nl

Bron: Persbericht ISK
www.nsgv.nl/uploads/nsgv/regio-avonden%20nieuw%20liedboek.pdf