Op 15 augustus 2010 is de heer Clemens Abers, dirigent en organist, 40 jaar verbonden aan de Parochie St. Petrus' Banden te Gilze.
Dit willen wij vieren op zondag 3 oktober 2010 met een H. Mis en een receptie waarvoor wij U van harte uitnodigen.
De viering is om 10.30 uur en aansluitend receptie tot 13.00 uur. Het adres van de kerk is: Kerkstraat 116, 5126 GD Gilze.
U kunt u aamelden voor 1 september bij de voorzitter van de vereniging, Mevrouw José Jacobs, Molenstraat 34a, 5126 DB Gilze, telefoon 06-57582462, e-mail: jacobs.jose@home.nl.
Namens bestuur en leden van de Gilzer Cantorij,
José Jacobs, voorzitter.
Gilze, augustus 2010.