De NSGV Haarlem-Amsterdam organiseert dit in september/oktoberdrie studie- en contactdagen voor amateurorganisten.

 -Zaterdag 18 september, van 9.45 tot 16.30 uur, staat het Willibrord-orgel in de kathedraal Sint Bavo te Haarlem centraal. Titulair organist Ton van Eck zal dit imposante instrument demonstreren en uitleg geven over de orgelbouw in de 19e eeuw en in het bijzonder de orgels van de orgelbouwer Adema. De deelnemers kunnen daarna zelf het instrument bespelen. Ook is er de mogelijkheid om – na een lunch in de plebanie – het concert van de Bavocantorij o.l.v. Fons Ziekman en Ton van Eck om 15:00 uur bij te wonen. Daarna kan er onder het genot van een drankje nog even worden nagepraat.
 -Op zaterdag 16 oktober zijn we van 13.00 tot 16.30 uur te gast in de pas gerestaureerde Sint Vituskerk in Hilversum, waar we het Van den Brink/Maarschalkerweerd/Vermeulen-orgel tot onze beschikking hebben.
Op vrijdag 22 oktober zijn we van 19.30 tot 22.00 uur te gast in de Nicolaaskerk te Purmerend waar we het beroemde Garrels-orgel kunnen bespelen.

Op de beide studie- en contactdagen in oktober staat het onlangs verschenen Haarlemmer Orgelboek centraal. De deelnemers kunnen werken uit het Haarlemmer Orgelboek voorspelen. Daarnaast zal de docent, Mark Heerink, het Haarlemmer Orgelboek uitgebreid behandelen zodat alle deelnemers na afloop een indruk hebben van de inhoud van dit bijzondere boek.

Per studiedag kan slechts een beperkt aantal organisten actief deelnemen! Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding en betaling.
Nadere informatie over de drie studiedagen, de kosten en de aanmelding vindt u op www.nsgvhaarlem.nl

Bron: NSGV in het Bisdom Groningen-Leeuwarden
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-ha