Gratis aangeboden aan een gregoriaans koor: vier exemplaren van het Graduale Romanum, editie 1974, in uitstekende staat.Tevens aan een kleinere gemeenschap, die ervaring wil opdoen met Gezangen
voor Liturgie: tien exemplaren van Gezangen voor Liturgie eerste druk (1984).
Te bevragen bij A.C.Vernooij, tel. 030-6958877

Bron: www.nsgv.nl