NOORDWIJK – Voor de jaarlijks traditionele Sint Jeroensviering op de eerste zondag in september vraagt het R.K. Kerkkoor Sint Jeroen naar enthousiaste koorzangers en -zangeressen die op projectbasis willen deelnemen aan de gezongen mis, die instrumentaal wordt begeleid door het orkest van de R.K. Fanfare “Excelsior”.

De Sint Jeroensviering, die de opening vormt van het nieuwe parochieseizoen in Noordwijk-Binnen, vindt dit jaar plaats op zondag 5 september a.s. om 11.00 uur in de Sint Jeroenskerk. Uitgevoerd zal worden de Messe Brève in C van Charles Gounod en de Ambrosiaanse Lofzang. Met de projectkoorzangers wordt tweemaal gerepeteerd, t.w. op zaterdag 28 augustus a.s. van 10.30 tot 13.00 uur en op donderdag 2 september van 20.00 – 21.30 uur (generale met gehele koor en orkest) in de parochiezaal (en –kerk) aan de Van Limburg Stirumstraat 24 te Noordwijk-Binnen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Enige zang(koor-)ervaring wordt aanbevolen. Tijdens de repetities wordt er uiteraard voor koffie en thee gezorgd.

Indien u bent geïnteresseerd kunt u zich zaterdag 28 augustus a.s. vanaf 10.15 uur melden in de parochiezaal van Sint-Jeroen. Voor méér informatie kunt u zich wenden tot Cees Borger, dirigent van het koor, tel. 023 5352013. U bent van harte welkom.

http://www.echo.nl/ww-nw/buurt/ingezonden/1058003/sint.jeroenskoor.zoekt.koorleden.op.projectbasis/