TILBURG - Op zaterdag 16 oktober is van 13.30 – 17.30 uur een zangstudiedag over het nieuwe getijdenboek voor parochies, het ‘Antiphonale Romanum II’, met gregoriaanse gezangen voor de vespers van alle zon- en feestdagen.
Met name zal aandacht worden besteed aan de eerste vespers, die vanaf 27 november (de avond voor de eerste zondag van de Advent) op een aantal plaatsen ten gehore worden gebracht.
Diaken Cor Sinnema zorgt voor een inleiding over de vespers en het gebruik van dit nieuwe zangboek in de parochie. Sinds enkele jaren worden op de vooravonden van de zondag in de sterke tijden de eucharistievieringen afgewisseld met de vespers. Op de eerste zondag van de advent begint een nieuw kerkelijk jaar: het A-jaar.

Het zingen staat deze middag onder leiding van Maria Wieggers. Zij studeerde oude ensemblezang bij Rebecca Stewart, waar het gregoriaans een belangrijke plaats inneemt. Ook volgde zij lessen bij Iegor Reznikoff in het oude contemplatieve repertoire. Daarbij werd vnl. gewerkt aan klankresonantie in heel het lichaam, het zingen en beluisteren van boventonen, en de intonatie volgens de natuurlijke intervallen. Deze middag zal er vooral aandacht zijn voor het woord wat in beweging komt in een melodie. We werken in de verschillende modi met hun eigen karakteristieke proporties. De principes zijn eenvoudig en puur. Zangervaring is niet nodig. Ook toehoorders zijn van harte welkom.
Wij streven ernaar om op die middag afspraken te maken tot het vormen van een groep zangers om de vespers te gaan vieren op de vooravond van de eerste zondag van het nieuwe kerkelijke jaar (het A-jaar).
Als bijdrage in de kosten voor de zangmiddag vragen we € 5,-  p.p. bij binnenkomst te voldoen.

Het nieuwe Antiphonale Romanum zal die middag voor de prijs van € 35,- verkrijgbaar zijn (normale prijs € 41,-.)
Voor verdere informatie zie onze website www.parochie-petrusenpaulus.nl > activiteiten > vespers.