OIRSCHOT - Op 3 oktober is Gerard Hafkenscheid 25 jaar dirigent van de Cantorij van St.Pieter te
Oirschot. In een uitgebreide muzikale mis op 3 oktober a.s. om 10.30 u wordt dit herdacht.
In november 2009 was Gerard reeds 35 jaar organist aldaar.