Op 16 oktober - 20 november - 11 december 2010 organiseert WLH een Masterclass Liturgie

Voor hen die voorgaan in liturgie: een masterclass

Dag 1 (16 oktober) Verkenningen
Er is veel gaande op het vlak van de liturgie. Liturgie is ‘hot’. De commotie rond de keuze van de liederen en de censuur op dit vlak heeft dit nog meer benadrukt. Kwaliteitsbewaking is geboden. Weten waarom je iets doet en zegt, is van het hoogste belang. Groei in de praktijk van het voorgaan is een ‘must’.
Op deze eerste dag verkennen we en diepen we het hele scala van de liturgie uit.

Inleiders: Martin Hoondert en Joost Jansen

Dag 2 (20 november) Verdieping
Ko Schuurmans spreekt over Liturgie: een heilig spel? en gaat met de aanwezigen in gesprek. Deze dag valt samen met de leergang Berne Geloofsdagen

Liturgie wordt wel een heilig spel genoemd. Maar wat is heilig? Wanneer wordt iets heilig? Wanneer is iets ons heilig? En wat is het verschil tussen sacraal (heilig) en profaan (niet - heilig, werelds, alledaags)? Er zijn er die beweren dat de liturgie na Vaticanum II teveel ontheiligd is. Zij verklaren daarmee het gesignaleerde verlangen naar de liturgie van weleer.
Is dit terecht? En als liturgie een heilig spel genoemd mag worden wat betekent dat dan voor het spel en de spelers?
Op deze tweede leer-werkdag in de serie Masterclass liturgie willen we samen op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen. Aan de hand van de Schrift, alledaagse ervaringen en liturgische teksten van lang of kort geleden proberen we vat te krijgen op deze onderwerpen. Om zo te komen tot een levend(ig)e liturgie als een ontmoeting met God en met elkaar.

Dag 3 (11 december) Praktijk

Met het huiswerk dat in Dag 1 en Dag 2 opgegeven is, gaan we aan de slag. Intensief wordt zowel inhoudelijk als ook de kunst van het voorgaan van ieder onder de loep genomen. Een praktische dag waarop we vooral trainen.

Inleiders: Martin Hoondert en Joost Jansen

Martin Hoondert is medewerker van de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk. Hij is liturgist en hoogleraar Muziek en Christendom.
Joost Jansen is norbertijn van de Abdij van Berne, werkzaam in het basispastoraat in drie parochies en voorzitter van de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk.
Ko Schuurmans (1947), pastoraal werker, is pastor van het bisdom Haarlem - Amsterdam. Hij is als liturgist en coördinator verbonden aan de Pastorale Dienstverlening van dat bisdom. Daarnaast is hij docent liturgie aan de Fontyshogeschool afdeling theologie te Utrecht. Hij schrijft voor diverse (liturgische) bladen.

Literatuur voor deze dagen:
K. Joosse, Wat is liturgie. Betekenis en achtergronden van de christelijke eredienst. Heeswijk 2007.
A. Govaart, Veelvormig vieren. Diversiteit in oude en nieuwe vormen van liturgie. Heeswijk 2008.
en een reader die op de dagen zal worden verstrekt.

http://www.wlh.nl/default.asp?contentID=527