BERGEN OP ZOOM - Het archief van Hortus Musicus Religiosus is gisteren overgedragen aan het Markiezenhof historisch centrum.
Met die overdracht is weer een stapje gezet in de richting van Bergen op Zoom als Nationaal Kerkmuziekcentrum.
Markiezenhofdirecteur en gemeentelijk archivaris Wim Reijnders is in zijn nopjes met de archiefstukken van het koor en zijn voorgangers Sint Josefkoor en Ave Mater over de periode van 1964 tot 2005.

"Landelijk is er een discussie of de overheid ook particuliere archieven zoals dit moet opnemen. Mijn antwoord daarop is ja. Als je een gemeente wilt documenteren, dan heb je bronnen zoals deze nodig. Ik ben heel erg blij dat wij deze collectie onder onze hoede krijgen."

Reijnders zei te hopen dat het materiaal van Hortus Musicus Religiosus snel online kan komen, zodat dit thuis vanachter de pc is te raadplegen. Nu staan er al anderhalf miljoen gemeentelijke pagina's online. "Het is een gegeven dat er een daling is van het aantal fysieke bezoekers bij de archiefdienst", zegt Reijnders.

"Maar er is online een explosie. Mijn ambitie is het om zo veel mogelijk online te zetten. Ook al met het oog op de bescherming van het materiaal."

Reijnders beloofde drie archiefdoosjes aan HMR-voorzitter Louis van Egeraat. Die had daarom gevraagd om daarin voor Bergen op Zoom unieke bladmuziek veilig te stellen en onder te brengen bij het Markiezenhof.

Het gaat onder meer om werk dat door koorleden speciaal getranscribeerd is en dat in sommige gevallen maar eenmalig uitgevoerd is. Dat materiaal ligt nu met de doorsnee bladmuziek in de toren van de Gertrudiskerk en wordt daar blootgesteld aan omstandigheden die verre van ideaal zijn.

Gerlof Jorritsma van de gemeente benadrukte dat het voor het behoud van het cultureel erfgoed belangrijk is dat zaken goed gedocumenteerd zijn.

"De overdracht van dit archief past bij het beeld van een gemeenschap die hecht aan de historie", aldus de cultuurambtenaar. Hij prees het koor, dat hij van bijzondere kwaliteit noemde en van 'onderscheidende aard' in het culturele leven van Bergen op Zoom.

Bron: BNDeStem; Rob Zorn; donderdag 08 juli 2010
http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/6947693/Bronnen-als-dit-archief-zijn-nodig.ece