De teksten van kerkliederen zijn vaak 'gedateerd en ouderwets', niet toegankelijk voor nieuwe kerkleden en al helemaal niet geschikt voor niet-kerkelijke settings. Daarom herschrijft de Remonstrantse Broederschap bekende kerkliederen.

Het ligt niet aan de melodie, zo dacht Tom Mikkers, algemeen secretaris van de Broederschap, het zijn de teksten waar mensen zich niet meer in kunnen vinden. Daarnaast stelt hij ook vast dat in het Nederlandse taalgebied liederen voor niet-kerkelijke samenzang nagenoeg ontbreken. Kerkelijke liederen zijn daar dan weer niet op hun plaats.

"Het zou voor iedereen toch jammer zijn wanneer door het ontbreken van geschikte teksten oude en bekende melodieën onzingbaar worden en verloren gaan terwijl de muziek nog altijd de harten beroert", aldus Mikkers.

Dus wendde hij zich tot de 'kleinkunst'. Hij vroeg de bekende Nederlandse tekstdichter Coot van Doesburgh 100 liederen – zowel kerkliederen als klassieke volkszang - van een nieuwe, frisse tekst te voorzien. Een betekenisvolle tekst die zowel binnen als buiten de kerk gezongen kan worden. Zo wordt bijvoorbeeld in gezang 392 (zie hieronder) de duidelijke verwijzing naar ‘Heer’ weggelaten, zodat iedereen zelf in kan vullen waar de tekst over gaat. Het kan dan ook gezongen worden tijdens bijvoorbeeld een niet-kerkelijke uitvaart.

Het resultaat, de muziek-CD 'Licht' verschijnt dit najaar. Karin Bloemen zingt de cd in. Een meezing-concert met de bekende Nederlandse zangeres staat in de planning.

Oorspronkelijke tekst gezang 392:
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt,
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Nieuwe tekst:
Blijf dicht bij mij, 't wordt donker om me heen
Zekerheid wankelt, laat me niet alleen
Als alles lijkt of niemand me meer ziet,
Blijf dan heel dicht bij mij, verlaat me niet

Bron: IKON
http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=18278