Komend najaar zal in Amersfoort een cursus voor leiders van kinderkoren en –cantorijen plaatsvinden. Het gaat om de Oecumenische praktijkcursus "Het leiden van een kinderkoor of kindercantorij". De cursus wordt gegeven door Catrien Posthumus Meyjes.

De Oecumenische Praktijkcursus richt zich op (amateur-)dirigenten van kinderkoren die een functie hebben in de protestantse of rooms-katholieke eredienst, of die zich in de nabije omgeving daarvan bewegen. Ook mensen die overwegen een kinderkoor te gaan leiden kunnen deelnemen. Het gaat om zeven zaterdagochtenden in de periode 18 september – 11 december. De volgende onderwerpen worden behandeld: dirigeertechniek, stemvorming, repertoirekennis, methodiek en liturgie. Plaats van handeling is het Oud-Katholiek Seminarie in Amersfoort, vlak bij het NS-station gelegen.

 

De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met het Oecumenisch Platform Kinderkoorzang (een samenwerkingsverband van NSGV, KCZB en Kerkzang.nl). Een flyer met uitgebreide informatie wordt op aanvraag toegestuurd.

Informatie en aanmelding: bureau@kerkzang.nl. Zie ook www.kerkzang.nl