ROERMOND - Om de kwaliteit en de kwantiteit van de koorzang in de toekomst te waarborgen is de opleiding van gekwalificeerde kerkmusici van groot belang. KREATO Hogeschool voor Muziek in Thorn, waarmee de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond een convenant voor de opleiding van kerkmusici gesloten heeft, biedt de mogelijkheid opgeleid te worden tot kerkmusicus. Op bijna elk beginniveau en op bijna elke leeftijd kunnen geïnteresseerden de cursus beginnen.
De opleiding tot kerkmusicus loopt grotendeels parallel met de HAFA-dirigentenopleiding. Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden tot kerkmusicus. Voor het lager kader is er een muziekschoolopleiding tot minstens 2e en 3e graad (B-C examen) op ieder willekeurig instrument of zang en de tweejarige vooropleiding KREATO. Voor het hoger kader is er de opleiding op conservatoriumniveau kerkmusicus I en II.

Voor het middenkader zijn er zes differentiaties, te weten de opleidingen tot kerkkoordirigent, gevorderd zanger en basisdirectie gregoriaans, organist, ensembleleider, cantor en kinderkoordirigent.

Zowel de NSGV, de Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom, alsmede KREATO zetten in op de opleiding ‘kerkmusicus III’, zowel wat betreft opleidingsniveau, salariëring en praktische inzetbaarheid. Deze opleiding is landelijk erkend en gecertificeerd als middenkaderopleiding en is zowel op hoger amateurniveau als op lager beroepsniveau in te schalen.

Meer informatie: via KREATO: (0475) 561946, d.schreurs@kreato.nl, via de docent gerard.sars@planet.nl, alsmede via het secretariaat van de NSGV: nsgv@bisdom-roermond.nl

Bron: Bisdom Roermond
http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=2969