DEN HAAG - In juni 2010 is een uitgave verschenen van 'Der Jahrkreis' van Hugo Distler in de Nederlandse vertaling, zoals deze is opgenomen in het Liedboek voor de Kerken.
Het idee om de zettingen uit ‘Der Jahrkreis’ van Hugo Distler (1908-1942) in een Nederlandse vertaling uit te geven ontstond tijdens het Distlerjaar in 2008. Er werd voor gekozen om alleen die liedzettingen uit te geven waarvan een vertaling voorhanden was in het Liedboek voor de Kerken. Zo werd uit de oorspronkelijke bundel met 52 liedzettingen een lijst van 23 liederen geselecteerd, die zoals in het origineel, zijn gerangschikt naar het kerkelijk jaar. De acht liederen die niet direct gebonden zijn aan het kerkelijk jaar zijn geplaatst na deze 15 de tempore liederen. Voorafgaande aan deze ‘vrije liederen’ plaatsten wij het lied ‘Jesus Christus, unser Heiland’ in een vertaling van Prof. Dr. P. Boendermaker, een graag gezongen avondmaalslied in de Lutherse traditie.

De bundel kost inclusief portokosten Euro 17,00 en is te bestellen bij:
Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek
p.a. Hans Jansen
Isabellaland 1038
2591 SW Den Haag
 
Meer informatie over deze uitgave is te vinden via www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl