GORINCHEM - Met ingang van 1 september a.s. kan aan de Hogeschool IDE de studie Kerkmuziek - Kerkelijk Orgelspel worden gevolgd. Indien gewenst kan men ook het hoofdvak orgel kiezen.

Wij zijn bijzonder verheugd met de komst van de docent voor dit vak: Cor Ardesch (*1959) studeerde orgel bij Piet Kee aan het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam. Daarnaast volgde hij een opleiding Improvisatie bij Bert Matter aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Sinds 1998 is Cor Ardesch organist van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Dordrecht.
Als artistiek leider is hij verbonden aan de IOD (Internationale Orgelacademie Dordrecht). Daarnaast was hij, samen met Peter van Dijk, adviseur bij de totstandkoming van het Bach-orgel in de Grote Kerk. Op 26 september 2007 werd Cor Ardesch tijdens de ingebruikname van het Bach-orgel benoemd tot stadsorganist van Dordrecht.
Cor Ardesch doceert orgel, improvisatie en kerkelijk orgelspel. Hij verzorgt jaarlijks vele concerten in binnen- en buitenland.
Eind 2008 startte hij met de opname van het complete orgelwerk van J.S. Bach. Daarnaast verscheen een aantal CD's, waarop hij het Kam-orgel van de Grote Kerk te Dordrecht bespeelt.

Bron: Nieuwsbrief Hogeschool IDE