Wat leren de studenten eigenlijk op het seminarie, en van wie? In aflevering 6 van onze docentenserie aandacht voor Bert Stolwijk. ‘Het is belangrijk dat de priesters goed kunnen zingen.’

Welke vakken geeft u?
"Elke donderdag geef ik een zangrepetitie voor de studenten die op De Tiltenberg wonen, waarbij we de gezangen doornemen die ze de komende periode gaan zingen. Daarnaast geef ik een cursus van twee jaar waarin diverse zaken aan de orde komen, zoals stemvorming, muziektheorie, de geschiedenis van het kerklied en van de meerstemmige kerkmuziek en inzicht in de verschillende muzikale vormen."

Waar werkt u nog meer?
"Ik werk voor het bisdom Haarlem-Amsterdam en voor de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, de landelijke organisatie voor rk-kerkmuziek, die in ieder bisdom een afdeling heeft. Ook ben ik actief als kerkmusicus in Heemskerk en als invaller op andere plaatsen."

Hoe raakte u geïnteresseerd in de muziek?
"Dat is langzamerhand gegroeid. Vroeger ging ik vaak met mijn vader naar de Hoogmis, nog net voor het Tweede Vaticaans concilie. Het gregoriaans en de meerstemmige muziek vond ik prachtig. Op een gegeven moment kregen we een harmonium thuis, zeg maar een huisorgel dat vooral in veel protestantse gezinnen werd gebruikt voor het zingen van psalmen en gezangen. Op een gegeven moment kon ik het verband leggen tussen het notenschrift en de toetsen, zodat ik melodieën uit het instrument wist te toveren. Later kregen we een elektronisch orgel, en toen lieten mijn ouders mij les nemen. Op een gegeven moment kreeg ik les op het kerkorgel van de Sint -Barnabaskerk in Haastrecht en werd ik gevraagd de organist te vervangen voor de begeleiding van de samenzang. Nog later ging ik ook koren begeleiden. Mijn moeder is jarenlang lid geweest van het koor, ook als dirigente.
Na het atheneum in Gouda ben ik naar het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek gegaan in Utrecht, een conservatorium met speciale aandacht voor koordirectie, orgel en de kerkelijke muziekvakken, zoals gregoriaans. Ik heb daar veel aan gehad voor mijn praktijken er ook veel plezier aan beleefd.

Hoe bent u bij het seminarie betrokken geraakt?
"Toen Mgr. Punt nog hulpbisschop was en tot rector was aangesteld van het nieuwopgerichte seminarie, heeft hij mij gevraagd of ik de muzieklessen wilde verzorgen. Het is uiteraard belangrijk dat de priesters goed kunnen zingen en dat ze er gevoelig voor worden dat het geloof ook door muziek kan worden overgedragen. Bijkomend voordeel is dat ik zo de priesters van het bisdom goed ken, wat gemakkelijk kan zijn van beide kanten, zoals bij het adviseren over de kerkmuziek.

Wat vind u het belangrijkste om aan de priesterstudenten over te brengen?
"Dat de muziek een toegevoegde waarde heeft in het leven en dus ook in het geloofsleven.
Muziek is een kunst en de kunst is bedoeld om uit te drukken wat niet beredeneerd kan worden." .

Naam: Bert (Albertus Martinus) Stolwijk
Geboren in 1959 te Reeuwijk, opgegroeid in Haastrecht
Woonplaats: Haarlem
Burgerlijke staat: gehuwd, drie kinderen
Studie: Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, Utrecht
Doceert: (kerk)muziek

Bron: “De Tiltenberg”, jrg. 12, nr. 2,Zomer 2010; door Tony Emmanuel