OOTMARSUM - Helaas heb ik als organisator en organist van het eerste wandelconcert moeten beslissen, dat het concert aanstaande zondag afgelast wordt.
Twee dagen geleden hoorde ik eerst dat er op het zelfde moment een groot Dweilorkestenfestival op het Kerkplein plaats vindt.
Om een lang verhaal kort te maken: het werd duidelijk, dat er voor beiden vergunning was verleend zonder na te gaan of er daarbij ook doublures zouden kunnen ontstaan.
De organisator van het „Dweilorkestenfestival“ had verzuimd deze aktiviteit bij de VVV van Ootmarsum te melden. Er is dus sprake van een dubbele nalatigheid, waar van mijn concert nu de dupe van is.
Dank aan Evert Jan Crouwel, voorzitter van de SEBO en  wethoudster mevr. Stokkelaar van de Gemeente Dinkelland die getracht hebben te  bemiddelen, helaas met een te pover resultaat: men was niet willens deze aktiviteit, grenzend direkt aan de kerk, een uur te laten pauzeren.
Deze geluidsoverlast is de speler en u als luisteraar niet aan te doen.
Er bleef voor mij na veel innerlijke strijd niets anders over.

Verschuiving concert

Het concert wordt verschoven naar de volgende week  zondag 6 juni om 17:00 in de R.K. kerk. Let op de gewijzigde aanvangstijd!

Egbert Schoenmaker
initiator Orgelwandelconcerten Ootmarsum & Neuenhaus