21e editie met 28 koren
RIJSBERGEN - In het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 juni 2010 vindt in Rijsbergen het 21e  Nationale Jongerenkorenfestival plaats. In dat weekend strijden 28 koren om het nationale kampioenschap voor jongerenkoren.

Ruim 700 jongeren zullen in Rijsbergen strijden om de hoogste eer. De deelnemende jongeren zijn afkomstig uit het gehele land. Het zangfestijn vindt plaats in de Sint Bavokerk en het gemeenschapshuis De  Koutershof.

Sinds 1989 wordt jaarlijks het Nationale Jongerenkorenfestival in Rijsbergen georganiseerd. Hierbij komen ca 700 jongeren een weekend samen om te strijden voor het Nederlandse Kampioenschap. Een vakkundige jury beoordeelt de prestaties en deelt de prijzen uit. Er is een indeling in een A- en B-competitie. Aan de B-competitie doen die jongerenkoren mee, die zich nog niet goed genoeg achten om de competitie aan te gaan met de andere koren, maar wel graag via een juryrapport op de hoogte gesteld willen worden van hun niveau. Er worden diverse prijzen uitgereikt. Zo stelt de KRO (afdeling Breda)  een aanmoedigingsprijs beschikbaar voor de winnaar van de B-competitie. Er is ook een prijs voor liturgische uitstraling en voor de beste zelf geschreven compositie. Tevens is er een publieksjury die een publieksprijs toekent. Maar natuurlijk gaat het uiteindelijk om de Nationale titel, waarvoor  door de Rabobank – naast een geldprijs – ook een wisseltrofee ter beschikking is gesteld.

Op zaterdag 5 juni wordt het festival om 10.00 uur officieel met medewerking van  de harmonie St. Cecilia en de majoretten uit Rijsbergen geopend. Naast de competitie zijn er ook andere activiteiten. Zo kan men deelnemen aan de workshops “popsong” en “dans”, is er de zogenaamde  “zeskamp” en staan er voor  zaterdagavond een grote barbecue en feestavond op het programma.
De slaapplaatsen worden door de organisatie geregeld bij diverse boerderijen in Rijsbergen.Op zondagochtend ontbijten de deelnemers gezamenlijk in een grote tent. Om 10.30 uur vindt er een eucharistieviering plaats in de kerk. Deze mis is altijd een van de hoogtepunten: honderden jongeren die massaal, enthousiast en luidkeels alle liederen meezingen. In deze viering zal Mgr. De Jong uit Roermond voorgaan; hij wordt daarbij geassisteerd door pastoor Verheye uit Rijsbergen.  De mis wordt  opgeluisterd door het koor Belcanto uit Wernhout, het Tienerkoor New Voices en de kinderkoren de Melodierakkers uit Klein-Zundert en de Bavonootjes uit Rijsbergen. Al deze koren staan onder de deskundige leiding van dirigent Piet Koeken. 
Meteen aansluitend op de competitie volgt op zondagmiddag de slotmanifestatie met de bekendmaking van de  nationaal kampioen van 2010. De bisschop van Roermond, Mgr. De Jong en de pastoor van Rijsbergen, drs. Verheye,  hebben  toegezegd  de prijzen te komen uitreiken.

De gemeente Zundert en de Nederlandse bisschoppen dragen het jongerenkorenfestival een bijzonder warm hart toe. Gedurende dit weekend vereren diverse leden van het gemeentebestuur en de kerkelijke overheid  het  festival met een bezoek.

Iedereen die belangstelling heeft voor jongerenkoren is van harte welkom om  te komen meegenieten van het optreden van zoveel enthousiaste jongeren  in het weekend van 5 en 6 juni  a.s. De hele competitie is rechtstreeks via Internet te volgen: www.code-music.nl

Tot het vorig jaar stond er tijdens dit jongerenkorenweekend op zondagmiddag ook een Kinderkorenfestival gepland. Er deden toen 15 kinderkoren mee aan de wedstrijd. Het  was voor de organisatie moeilijk om de aandacht goed te kunnen verdelen over de beide festivals. Het bestuur van de Stichting Nationaal Jongerenkorenfestival Rijsbergen heeft dan ook besloten om het Kinderkorenfestival in een ander weekend  te gaan organiseren. Dit jaar gaat dat voor het eerst gebeuren.  Het Kinderkorenfestival staat gepland op de laatste zondag van september. Het bestuur wil op deze manier proberen meer kinderen enthousiast te maken voor het zingen in een koor (en in het bijzonder een kerkkoor) en hoopt dat de kinderen hierdoor enthousiast worden om over enkele jaren deel te gaan nemen aan het Jongerenkorenfestival.

Meer informatie: www.korenfestivalrijsbergen.nl 

Bron: http://www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/Pages/100527rijsbergen.aspx