LEMIERS-VAALS - Bijna 30 jaar nadat het nieuwe Getijdenboek (Liturgia Horarum) werd ingevoerd is nu allereerst het belangrijkste deel van het latijnse Antifonaal verschenen conform de uitdrukkelijke wens van Vat. II in de constitutie over de liturgie (nr 100). In dit tweede deel vindt men derhalve de Gregoriaanse gezangen van alle vespersdiensten op zon- en feestdagen gedurende het gehele jaar (Advent, Kersttijd, Veertigdagentijd, Paastijd, Tijd door het jaar (zondagen week I - IV en antifonen  magnificat A, B, C), (hoog)feesten en Heiligen, Kerkwijding, Gemeenschappelijke van de Apostelen, Overledenen). Aan het slot worden de regels van de zang nauwkeurig uitgelegd.

ABDIJ SINT BENEDICTUSBERG VAALS
Mamelis 39    6295 NA  LEMIERS
telefoon: 043 - 3061353;    fax: 043 - 3066368;    e-mail: abdij@benedictusberg.nl


ANTIPHONALE ROMANUM in cantu Gregoriano II: VESPERDIENSTEN
(Solesmes 2009;  800 blz.;  3 cm. dik  incl. kaft;  dundruk; € 42.-)

Bijna 30 jaar nadat het nieuwe Getijdenboek (Liturgia Horarum) werd ingevoerd is nu allereerst het belangrijkste deel van het latijnse Antifonaal verschenen conform de uitdrukkelijke wens van Vat. II in de constitutie over de liturgie (nr 100). In dit tweede deel vindt men derhalve de Gregoriaanse gezangen van alle vespersdiensten op zon- en feestdagen gedurende het gehele jaar (Advent, Kersttijd, Veertigdagentijd, Paastijd, Tijd door het jaar (zondagen week I - IV en antifonen  magnificat A, B, C), (hoog)feesten en Heiligen, Kerkwijding, Gemeenschappelijke van de Apostelen, Overledenen). Aan het slot worden de regels van de zang nauwkeurig uitgelegd.
Bijzondere aandacht is besteed aan de praktische bruikbaarheid: weinig verwijzingen in de tekst van eenzelfde dienst (dus alles staat bij elkaar); alle strofen van de hymnen hebben telkens volledige notatie, evenals feestelijk gezangen cantieken met instemmende acclamaties door het volk op de wijze van tropen; duidelijk aangegeven accenten in de psalmodie volgens de diverse modi en evenzo bij de latijnse voorbeden; flexen in het slotgebed e.a.


Tevens is weer verkrijgbaar:
Nederlandse vertaling van de gezangen uit het Graduale Romanum € 15.-. En het foedraal voor het Graduale Romanum, euro € 12.-.


Deze uitgaven is verkrijgbaar bij: (de prijzen zijn exclusief  verzendkosten)
Abdij S.Benedictusberg,   Mamelis 39,  6295 NA LEMIERS (Vaals);
telefoon: 043 - 3061353;    fax: 043 - 3066368;
e-mail: goossens@benedictusberg.nl    (bij voorkeur)

(Indien u uw bestelling binnen 10 dagen niet ontvangen hebt, gelieve u te waarschuwen. De bestelling kan niet binnengekomen zijn [per e-mail] of er is bij de post iets mis gegaan).