Klokken en orgels zijn gezichts- en sfeerbepalend voor veel van de kerken in ons land. Voor wie interesse heeft in deze klokken en orgels is een kijkje op de site van de KKOR beslist interessant.

De Katholieke Klokken en Orgelraad (KKOR), het adviesorgaan van de bisschoppen inzake klokken en orgels, heeft een landelijke inventarisatie laten houden van pijporgels in Rooms-katholieke kerken. Het is de eerste keer dat er in Nederland een vrijwel volledig overzicht per bisdom is gemaakt van de ruim 2.000 orgels die in katholieke kerken en kapellen aanwezig zijn. Per bisdom is op parochieniveau te zien om welk type orgel het gaat, wie de bouwer is, wanneer het orgel gebouwd is, wanneer het voor het laatst is gerepareerd of gerestaureerd, over hoeveel klavieren en registers het beschikt en of het een monumentaal orgel is. Het eerste exemplaar van de inventarisatie op Cd-rom is destijds door bisschop Hurkmans, referent voor liturgie en kerkmuziek binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie, in ontvangst genomen. De zeven orgeladviseurs van de KKOR houden het gegevensbestand up to date.

Voor meer informatie: www.kkor.nl.

Bron: www.lonradio.nl/actueel/view/nieuws/2349/