HOORN - Op zaterdagavond 2 oktober a.s. wordt in de parochiekerk HH. Cyriacus en Franciscus (Koepelkerk) te Hoorn een korenfestival gehouden met als het thema Maria. Alle koren uit het bisdom worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit korenfestival en een presentatie te geven van hun kunnen. Elk koor krijgt maximaal 10 minuten om zich te presenteren en de inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelden.
Het festival begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. In de kerk zijn een vleugel en een kerkorgel (op de koorzolder) aanwezig.
De inschrijving sluit op 11 september a.s.
Voor opgave en meer informatie kunt u contact opnemen met
Mark Heerink (regionaal medewerker kerkmuziek)
T: 06 23 40 08 43
E: m.heerink@planet.nl

Bron: Nieuwsbrief NSGV in het Bisdom Haarlem, april 2010