HILVERSUM (Van onze redactie) - 22 april 2010 - Kerkgebouwen van het aartsbisdom Utrecht mogen niet langer gebruikt worden voor andere doeleinden dan de eredienst. Dat heeft aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht deze week per brief meegedeeld aan alle parochies in het diocees.
Te ruim
De maatregel verschilt van het in 2004 geformuleerde beleid. Toen stelde het aartsbisdom: “Zo kan het kerkgebouw ook buiten de eredienst een plaats zijn van ontmoeting met God.” Volgens aartsbisschop Eijk is dit “te ruim geformuleerd om zich goed te kunnen verdragen met hetgeen in de universele kerk is toegestaan”.

Minder wenselijk
Over het huidige gebruik van de gebouwen zei een woordvoerder van het aartsbisdom vandaag tegenover Trouw: “Er gebeuren dingen die minder wenselijk zijn.” Bestaande gebruiken worden in eerste instantie geëerbiedigd maar daarna geldt: in de kerk alleen kerkdiensten.

Gewijde plaats
“Het is een heilige plaats die blijvend afgezonderd is voor de eredienst van God door de wijding of zegening die het kerkgebouw heeft ontvangen. Het kerkgebouw is een gewijde plaats, ook buiten de liturgische viering”, aldus de aartbisschop in de brief.

Bron: http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2010/detail_objectID708666_FJaar2010.html