DEN HAAG (Nieuws van Oranje) - Hare Majesteit de Koningin neemt vrijdag 28 mei in De Nieuwe Kerk in Amsterdam het eerste exemplaar van de laatste twee delen (delen 14 en 15) van de encyclopedie 'Het Historische Orgel in Nederland' in ontvangst.

In deze encyclopedie, waar meer dan 15 jaar aan is gewerkt, worden ruim tweeduizend historische orgels in chronologische volgorde beschreven. De serie wordt uitgegeven door het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst (NIvO) met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De in de encyclopedie beschreven orgels zijn gebouwd tussen eind 15e eeuw en de eerste helft 20ste eeuw. Van ieder orgel wordt een kleurenafbeelding afgedrukt, vergezeld van een historische, kunsthistorische en technische beschrijving, een plaatsaanduiding, het monument- en orgelnummer en een verwijzing naar verdere literatuur.
Daarnaast bevat de serie inleidende artikelen waarin de orgelbouw in zijn historische context wordt geplaatst. Ieder deel wordt afgesloten met een persoons- en plaatsnamenregister. Op een plattegrond van Nederland is aangegeven waar de in het deel opgenomen orgels zich bevinden.

Bron: www.nieuwsvannederland.nl/nieuws/63437/royalty/vorstin_ontvangt_laatste_delen_orgelencyclopedie_.html