HILVERSUM (Van onze redactie) 13 april 2010 - De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft “constructief en openhartig” gesproken over de vertrouwelijke brief van aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht en zijn beide hulpbisschoppen aan het adres van Gerard de Korte, de bisschop van Groningen-Leeuwarden. Dat laat de Conferentie vandaag weten. De betrokken bisschoppen zullen het gesprek “in collegialiteit” afronden en vertrouwen op een goede uitkomst, aldus het communiqué.

Oplossing
De Bisschoppenconferentie wil “in gezamenlijkheid bijdragen aan een oplossing” voor de liederenkwestie, die “helaas veel onrust heeft veroorzaakt” in de Nederlandse katholieke geloofsgemeenschap.

Imprimatur
Uitgangspunt voor de oplossing van de liederenkwestie blijft dat het de aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Den Bosch kerkjuridisch het recht hebben om, middels een imprimatur, goedkeuring te verlenen aan de inhoud van de zondagsmisaaltjes, die worden uitgegeven door de uitgeverijen die in hun bisdommen zijn gevestigd.

Censoren
De Conferentie spreekt haar waardering uit voor het werk dat de bisschoppelijke censoren, in overleg met de Nationale Raad voor Liturgie, verrichten ter voorbereiding van de verlening van het imprimatur.

Correctie misverstand
In de verklaring weerspreekt de Bisschoppenconferentie het “misverstand” dat het niet opnemen van liederen in zondagsmisaaltjes hetzelfde is als een kerkprovinciaal verbod. Omgekeerd is er ook geen sprake van kerkprovinciale goedkeuring als een lied wel wordt opgenomen.

Bisschop eigen verantwoordelijkheid
De Bisschoppenconferentie voegt daar aan toe dat elke diocesane bisschop “een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het liturgisch beleid (inclusief de liederenkeuze) in zijn bisdom, in overeenstemming met wat passend is voor, en dienstbaar aan, de viering van de katholieke eredienst.”

Bron: Katholiek Nederland
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2010/detail_objectID708037_FJaar2010.html