De brief van mgr. Eijk is integraal online te vinden op de site van het Nederlands Dagblad.
http://www.nd.nl/images/library/File/brief6-4.doc