AMSTERDAM - Ton van Eck en René Verwer hebben een boekje geschreven: “De orgels van de kapel toegewijd aan de HH. Joannes en Ursula aan het Begijnhof en van Huize St.-Bernardus in Amsterdam”. Het boekje is verkrijgbaar door overmaking van € 5,- (incl. verzendkosten) naar rek.nr. 186 882 t.n.v. Stichting Het Begijnhof, Amsterdam, o.v.v. toezending orgelboekje.
Het boekje is op 14 februari 2010 gepresenteerd naar aanleiding van de overplaatsing van het Cavaillé-Coll-orgel naar het Begijnhof te Amsterdam, waarover reeds gepubliceerd is in het KDOV-blad Winter 2009.

Bron: René Verwer