Na alle muzikale drukte rondom de Goede Week en Pasen breekt nu voor u een wat rustiger periode aan. Tijd wellicht om met uw koor iets nieuws in te studeren?

Vorig jaar werd in opdracht van het Van Baaren Kerkkorenconcours 2009 een compositie-opdracht verleend aan zowel Arjan van Baest als Ronald Pes. Beiden kregen de opdracht tot het componeren van 'een lied voor in een woorddienst, na de overweging, uitlopend op stilte en gebeden; met verschillende rollen'. De tekst daarvoor werd geschreven door Marjet de Jong.

Het resultaat - MAG ZO HET WOORD... - kan omschreven worden als een geloofsgezang, waarin de gemeenschap haar geloof uitzingt na de verkondiging. Tekst en muziek ademen een verstilde sfeer en lopen uit op een verstild moment, waarna de gebeden volgen. Beide werken dagen het koor uit niet te willen 'scoren' of 'uit te halen', maar bij te dragen aan een sfeer van verstilling en voorbereiding op het gebed.
Beide composities bestaan in zekere zin uit twee stukken. Aan het eind volgt namelijk nog een acclamatie na de voorbede: U DIE WEET... Deze acclamatie na de voorbede maakt deel uit van de ene compositie en moet daarom óók gezongen worden.
De voorbede wordt gesproken. Tussen de onderdelen van de voorbede wordt niet gezongen, enkel een moment van stilte in acht genomen.

U vindt deze tot op heden nog ongepubliceerde werken in onze bladmuziek webwinkel www.gooiensticht.nl. De uitwerking van Arjan van Baest kent naast een partituuruitgave ook een kooruittreksel.

Met vriendelijke groeten,
UITGEVERIJ GOOI EN STICHT - KAMPEN

Bron: Nieuwsbrief Gooi en Sticht