LEUVEN (RKnieuws.net) - Bij uitgeverij Acco in Leuven verscheen ’De liturgie begrijpen’ van Paul De Clerck, vertaald door Joris Geldhof. De titel van dit boek, De liturgie begrijpen, roept bij sommigen wellicht vragen op. Wat valt er te begrijpen aan de liturgie? Heeft die onophoudelijk herhaalde opeenvolging van woorden en gebaren werkelijk een betekenis? Kan men bovendien beweren dat die ‘inzichtelijk’ is?

Paul De Clerck maakt in dit boek duidelijk dat de liturgie veel inzichtelijker is dan men gewoonlijk aanneemt. Ze bevat meer auditieve, visuele en ervaringsgerichte rijkdommen dan men haar doorgaans toedicht. De Clerck wil dan ook het begrip van de liturgie ontwikkelen, en dit in de dubbele betekenis van het woord. Hij wil de liturgie begrijpelijk maken voor wie erin geïnteresseerd is, maar hij wil tevens aantonen dat de liturgie, eens men haar met sympathie beschouwt, inzichtelijk is.

De liturgie begrijpen is zowel inleidend als reflexief. Het geeft kennis door en het zet aan tot nadenken. Het boek is in een zeer vlotte en persoonlijke stijl geschreven, met concrete praktijkvoorbeelden die de inhoud herkenbaar maken. Daarom zal dit boek graag gelezen worden door al wie aanspreekbaar is voor de schoonheid en het belang van de liturgie in het geloofsleven van de Kerk.

Dit boek werd ingeleid en vertaald uit het Frans door Joris Geldhof. Paul De Clerck is oud-directeur van het Institut Supérieur de Liturgie te Parijs en als zodanig emeritus professor aan het Institut Catholique de Paris. Joris Geldhof is als docent liturgie en sacramententheologie verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven.

Bron: http://www.rknieuws.net/nieuws/nws.php?id=60275