In ons eerdere artikel van 22 september 2021 staat het artikel “Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie”.
Dit artikel was overgenomen van de brief die de Nederlandse bisschoppen hadden verzonden. Echter na de verzending van de bisschoppenbrief zijn door het RIVM de maatregelen waarnaar de bisschoppen verwijzen nog aangepast. De link van RIVM geeft nu geen eisen meer ten aanzien van koren. Daardoor zijn de 1,5 m afstand, de zig-zagformatie niet meer van toepassing. Maatregelen ten aanzien van ventilatie blijven wel van kracht.

BH; 30 september 2021

DORDRECHT - Op dinsdagavond 5 oktober 2021 om 20.00 u laat Eric Koevoets het Pelsorgel van de Sint Antoniuskerk in haar gehele klankschoonheid horen. Hij speelt een gevarieerd programma met Frans en Duits georiënteerde muziek van barok tot de 20ste eeuw.  

Koevoets opent met de dramatische Fantasia et Fuga in g van Bach. Hiervan speelt hij ook de eerste Triosonate in es, een driestemmig stuk, dat beweegt van lyrisch naar melancholisch en vrolijk eindigt. Het recital eindigt met de indrukwekkende Derde Symfonie van de Franse componist Louis Vierne.

Het concert vindt plaats in de Sint Antoniuskerk, Burg. de Raadtsingel 45 (schuin t.o. C.S.) te Dordrecht en begint om 20:00 uur. De deuren openen om 19:30 uur. De toegang is gratis met een collecte na afloop.

Kijk voor meer informatie over Eric Koevoets op www.erickoevoets.nl

BH: 24 september 2021

HAARLEM - Het werk werd lange tijd als verloren beschouwd, naspeuringen bleven zonder resultaat. Maar nu is het dan eindelijk terecht: de uit 1913 daterende Sonate ‘Da Pacem, Domine’ van de componist Hendrik Andriessen. Dankzij intensief speurwerk van de Nederlandse historicus Jort Fokkens en de Amerikaanse organist Gregory D’Agostino dook het orgelwerk onlangs op.

Hendrik Andriessen componeerde dit grote, driedelige werk in 1913. Hij droeg zijn Sonate ‘Da Pacem, Domine’ op aan Louis Robert, de toenmalige stadsorganist van Haarlem. Deze bracht het op 19 juni 1914 in première in de Grote of St. Bavokerk. In de jaren erna speelde Robert het werk op diverse Nederlandse orgels. De reacties waren altijd buitengewoon positief. De Sonate ‘Da Pacem, Domine’ klonk voor het laatst in Nederland in 1919. Toen Louis Robert in 1922 naar de Verenigde Staten vertrok, nam hij het manuscript mee. Daar speelde hij het voor het laatst in 1935. Na Roberts overlijden in 1938 verdween de Sonate uit beeld. Tot nu.

De Andriessen/De Klerk Stichting is buitengewoon verheugd dat dit belangwekkende orgelwerk is teruggevonden. Het is een belangrijke schakel die kan worden toegevoegd aan de imposante werkenlijst van Hendrik Andriessen. De komende periode zal worden gebruikt om het manuscript nader te onderzoeken. Er zal een uitgave worden voorbereid van de notentekst en mogelijk wordt er een geluidsopname gemaakt. Alles is erop gericht om de Sonate ‘Da Pacem, Domine’ in de tweede helft van 2022 opnieuw in première te laten gaan. Nadere informatie daarover volgt op een later moment.

Bron: Andriessen/De Klerk Stichting; 13 juli 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Communie

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Kijk hier voor een overzicht van de overige regels in verband met corona per 25 september 2021.

BH; 22 september 2021

UTRECHT - De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).

Processies en bedevaarten

De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten. Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover van tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen. Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van een mondkapje. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.

Zingen

Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd. Alle maatregelen worden gespecificeerd in de update bij het protocol.

Dankbaar

De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.

Download hier de Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021.


Op zaterdag 18 september a.s. om 21.00 uur is er een bijzonder project in de Maria van Jessekerk te Delft. Dan zal voor het eerst de “Nacht van Bach” worden uitgevoerd. De vaste organist van de kerk, Petra Veenswijk, zal een orgelconcert verzorgen met vele bekende werken van Johann Sebastian Bach waaronder Praeludium und Fuge, BWV 543, Trio, BWV 583 en “Liebster Jesu, wir sind hier”, BWV 731. Zij sluit het concert af met de bekende Toccata et Fuge.van hem.

Daarnaast speelt zij bewerkingen en stukken geïnspireerd op het werk van Bach van bekende componisten zoals Franz Liszt, Charles M. Widor en Alexandre Guilmant waaronder Präludium und Fuge über den Namen B.A.C.H. van Liszt. 

De kerk is extra sfeervol door het vele kaarslicht en vormt daarmee een prachtig decor voor deze prachtige muziek. De Delftse schrijver Johan Herrenberg zal de werken inleiden en toelichten. Op een groot beeldscherm is het orgelspel van Petra Veenswijk te zien.

Reserveren is niet nodig de toegangsprijs is 10 euro. De enige beperkingen i.v.m. corona is dat men 1.5 meter afstand dient te houden, (familieleden mogen overigens wel naast elkaar zitten).

Informatie en het volledige programma van dit concert en de overige concerten is te vinden op www.veenswijkorgel.nl 

Maria van Jessekerk

Burgwal 20, 2611 GJ Delft

“Nacht van Bach”

Orgelconcert door Petra Veenswijk, vaste organist van de kerk

Zaterdagavond 18 september 2021

Aanvang 21.00 uur (tot ca. 22.00 uur)

Beelden op groot beeldscherm

Toegangsprijs: 10 euro

 

Op vrijdag 25 juni organiseert de stichting Boys, keep on singing! van 13.00 uur tot 17.00 uur een (online) Zoomposium over de ontwikkeling van jongens én hun stem.

Het Zoomposium begint met een pitch van docent en onderzoeker Dick van der Wateren: ‘Jongens en meisjes ontwikkelen zich anders. Daar moeten we meer rekening mee houden in de opvoeding en het onderwijs.’ Daarna kunnen de deelnemers kiezen uit vijf presentaties in breakout rooms. Van der Wateren zal in zijn presentatie verder ingaan op de vraag: ‘Wat doen we met de energie van jongens, de drang naar zelf uitzoeken, creativiteit en leren via trial & error?’

Een ander belangrijk thema is de stemmutatie bij jongens. KNO-arts en foniater Jurjaan Snelleman behandelt het verschil in de ontwikkeling van de stem bij jongens en meisjes. Zangdocent Ivette van Laar verzorgt een presentatie over de stemmutatie van jongens in de klas. Zanger, dirigent en logopedist Michel de Kort gaat in op de vocale loopbaan van een jongenssopraan of -alt. Vakleerkracht muziek Marius Diepenhorst neemt de deelnemers mee in zijn vraagstuk over de innerlijke overtuiging van jongens dat ze kunnen zingen. Componist Jeroen Schipper sluit het Zoomposium muzikaal af.

Vragen van deelnemers aan de deskundigen kunnen vooraf worden gesteld en deze worden in de presentaties meegenomen.

Wie niet kan op 25 juni 2021 kan toch langs een andere weg deelnemen doordat het gehele Zoomposium wordt opgenomen. Eventuele vragen aan de deskundigen kun je vooraf stellen en deze vragen worden in de presentaties meegenomen.
Op www.boyskeeponsinging.com/symposium-2021 staat alles over het programma van het Zoomposium en is aanmelding mogelijk. Directe deelname kost € 40, een link voor de registratie € 30 en het betalingsbewijs is te koop via www.podiumplein.nl

HILVARENBEEK - Op zondag 29 september 2021 ontving Ad van Sleuwen, kerkorganist te Hilvarenbeek, de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt door Pastoor Marc Massaer Deze onderscheiding wordt toegekend aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de katholieke kerk of het geloof.  Reeds in 2010 werd Ad van Sleuwen koninklijk onderscheiden en in 2018 ontving hij de vergulde medaille van de Société Académique d’Éducation et d’Encouragement Arts-Sciences-Lettres.

Wij feliciteren Ad van harte met zijn Pro Ecclesia !

Bron: BrabantsDagblad; BH

UTRECHT - Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. In kerkgebouwen met meer dan 1.000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 250 personen worden toegelaten. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

Processies en openluchtvieringen
Het protocol van de R.-K. Kerk schreef al voor dat parochies voor processies op de openbare weg de regelgeving van de lokale overheid moeten volgen. Hetzelfde geldt voor openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.

Zingen
De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni nog niet, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1.200 nieuwe besmettingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.

De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens vieringen. De bisschoppen houden ook overigens in de komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen.

Weer met meer mensen samen vieren!
Het is deze maand precies een jaar geleden dat – op 1 juni – de publieke vieringen in de kerken konden worden hervat en dat vanaf 14 juni op het hoogfeest van Sacramentsdag de Heilige Communie weer kon worden uitgereikt. Parochies en hun gelovigen zijn in gezamenlijkheid een lange weg gegaan en gaan nu een tijd tegemoet waarin zij weer met meer mensen samen de Eucharistie kunnen vieren als bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven (Vaticanum II, Lumen Gentium 11), tot opbouw van de Kerk in de wereld van nu. Dit vervult de bisschoppen met dankbaarheid en blijdschap.

https://www.rkkerk.nl/versoepeling-van-coronamaatregelen-in-de-r-k-kerk-vanaf-5-juni-2021/#more-11335

Bron: rkk.nl; 2 juni 2021

 

Organist Petra Veenswijk opent orgelserie Maria van Jessekerk in Delft

Zondag 15 augustus a.s. om 15.00 uur zal Petra Veenswijk, vaste organist van de Maria van Jessekerk een orgelconcert verzorgen.

Zij heeft na het behalen van het solistendiploma orgel aan het Rotterdams conservatorium, de “Prix d’Excellence” voor orgel behaald in Parijs. Inmiddels is zij een veelgevraagd organist in binnen- en buitenland. Tevens maakte zij al vele cd’s met vooral Frans- symfonisch repertoire.

Op zondag 15 augustus a.s. zal zij een concert verzorgen rondom het thema Maria-Hemelvaart. Maria-Hemelvaart is een bijzondere dag voor katholieke kerken en wordt precies op deze dag gevierd.

Petra Veenswijk zal werken van veelal Frans romantische componisten laten horen die heel goed tot zijn recht komen op het historische Maarschalkerweerd orgel (1893) van de Maria van Jessekerk. Dit orgel wordt gezien door deskundige als één van de mooiste romantische orgels in Nederland. Petra zal o.a. de wonderschone gehele derde orgelsymfonie van de componist Charles M. Widor ten gehore brengen. Widor was 64 jaar organist van de Parijse St. Sulpice. Daarnaast zal zij werken ten gehore brengen van de componisten Camille Saint-Saëns, Léon Boellmann, van Charles Tournamire- delen uit ‘L ‘Office de l’Assumption B.M.V., Marcel Dupré en de Toccata van Marcel Languetuit. Ook is te horen de Offertoire, “Assumpta est Maria” van de Nederlandse componist Hendrik Andriessen.

De toegangsprijs voor dit concert is 10 euro per persoon. De enige beperkingen i.v.m. corona is dat men 1.5 meter afstand dient te houden, (familieleden mogen overigens wel naast elkaar zitten). Tijdens het concert worden, net als in andere jaren, beelden van de organist getoond op groot beeldscherm. Helaas kan er na afloop nog geen koffie of thee worden geschonken.

Dit is het eerste concert uit een serie. De organisatie van de orgelconcerten in de Maria van Jessekerk is er ook dit jaar weer in geslaagd een aantrekkelijk reeks van concerten met nationale en internationale solisten samen te stellen. Informatie over het volledige programma van dit concert en de overige concerten is te vinden op www.veenswijkorgel.nl 

N.B. Omdat de corona maatregelen steeds veranderen is het raadzaam voorafgaand aan het concert de eerdergenoemde website te raad-plegen voor de laatste stand van zaken.

 

Maria van Jessekerk

Burgwal 20, 2611 GJ Delft

Orgelconcert door Petra Veenswijk, organist van de kerk

Thema: Maria Hemelvaart

Zondagmiddag 15 augustus 2021

Aanvang 15.00 uur (tot ca. 16.00 uur)

Beelden op groot beeldscherm

Toegangsprijs: 10 euro

Lees meer op de website: www.veenswijkorgel.nl

 

AMSTERDAM - De jaarvergadering van de KDOV zal dit jaar worden gehouden in en rond de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam op zaterdag 16 oktober 2021.

Programma:

13.00 -14.00 u    binnenkomst met broodjes etc.     
14.00 u vergadering
15.45 - 16.00 u korte pauze
16.00 - 16.30u rondleiding door de basiliek
17.00 u evensong
   

Naar aanleiding van het artikel over de aanstaande heiligverklaring van Titus Brandsma (zie KDOV-blad Zomer 2021) wees ons lid Frits Haaze op het Titus Brandsma-lied van Chris Fictoor. “Het is geschikt voor ieder parochiekoor”, aldus Haaze, dus laat de heiligverklaring nu maar komen …. ! Fictoor schreef een aantal liederen op tekst van Brandsma, zoals het lied ‘In Hem immers leven wij’ dat in 2006 bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het bisdom Groningen-Leeuwarden is gemaakt. Het Concertkoor KOV Groningen nam een aantal liederen op en ook in de muziektheatervoorstelling ‘Titus’ (2019) waren enkele Fictoor-composities opgenomen.

Voor meer info: https://www.chris-fictoor-foundation.nl/titus-brandsma-liederen/ en voor het aanschaffen van de liedbundel: https://www.chris-fictoor-foundation.nl/product/in-hem-immers-leven-wij/  (RH)

De componist zei destijds over de tekst van ‘In Hem immers leven wij’ het volgende: “Titus Bransma wil vooral duidelijk maken dat je in het meest innerlijke van je wezen God moet zoeken. Ja, dat “Hij leeft in ons, dat Hij in ons leve”, dat vond ik zo mooi. Dat past er prachtig bij. In de andere teksten vond ik deze thematiek terug, en zo heb ik het lied samengesteld: teksten gezocht en gerangschikt.”

(bron: https://sgv-roermond.nl/docs/koorgeleide/KGL74_2006.pdf )

Een ander initiatief is Titus, held of heilige, gemaakt naar aanleiding van zijn geboorte 140 jaar geleden en het feit, dat hij 80 jaar geleden in verzet kwam tegen het nazisme. Vanaf 9 juli werd iedere vrijdag- en zaterdagavond in juli en augustus deze voorstelling van dichter-verteller Peter Vermaat gespeeld in Dorpshuis Op Healwei, Slappeterpsterdyk 13 in Schingen in Friesland. Johan Siemensma verzorgde hierbij de muziek. Deze is ook nog later te boeken (eventueel zelfs als schoolvoorstelling). Voor meer info: petervermaat.nl.

We kregen een mail van Frans van Ittersum, organist te Heemstede. Dit op verzoek van Aat Broersen. Deze laatste kerkmusicus, inmiddels 92 jaar (oud-leerling van Albert de Klerk en tot vier jaar geleden werkzaam als organist/dirigent in Haarlem en Heemstede), heeft in 1967 een Titus Brandsma-lied geschreven. Deze compositie voor gemengd koor en orgel (en eventueel aparte hoorn-partij) is op tekst van Titus Brandsma zelf: “O Jezus als ik U aanschouw”. Ze werd destijds door het koor van Broersen ook gezongen op Goede Vrijdag.

In dezelfde mail wordt ook een Titus Brandsmalied vermeld van Otto Deden (klasgenoot van Kees Bornewasser op de R.K. Kerkmuziekschool, later leerling van Albert de Klerk en Henk Badings), geschreven op een deel van hetzelfde gedicht van Titus Brandsma. Deze compositie is voor gemengd koor. Otto Deden is inmiddels 95 jaar.

Beide componisten hebben telefonisch toestemming gegeven om deze composities aan onze KDOV-leden beschikbaar te stellen, waarvoor hartelijk dank.

Klik hierna voor het downloaden van: 

Titus Brandsmalied - O Jezus als ik U aanschouw - Aat Broersen_hoorn

Klik hierna voor het downloaden van: 

Titus Brandsmalied - Otto Deden

 

DEN HAAG - De Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert, in nauwe samenwerking met de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium, een bijzondere Zomercursus Gregoriaans. Deze cursus vindt plaats van 23 tot en met 27 augustus 2021 in de Kloosterkerk in Den Haag. De termijn voor inschrijving is verlengd tot 1 juli 2021.

De Zomercursus is zodanig ingericht dat zangers en dirigenten, muziekstudenten (aan conservatoria en universiteiten) en jonge wetenschappers in diverse ervaringsniveaus kunnen deelnemen. Er wordt gewerkt in 4 groepen, 2 groepen voor zangers en 2 voor dirigenten, beide opgesplitst in basis en gevorderd. Uiteenlopende benaderingen van het gregoriaans komen aan bod, met speciale aandacht voor recente onderzoeksresultaten. De cursus wordt afgesloten met een concert door docenten (& friends), waarin gregoriaans en polyfonie worden gecombineerd, en met een slotpresentatie waarin de cursisten zij aan zij met docenten optreden. Er wordt gestreefd naar 80-100 deelnemers uit binnen- en buitenland.

Meer informatie en aanmelding

Interview (Youtube) van Marjolein Verburg met Anthony Zielhorst over deze bijzondere zomercursus.